20 Σεπτεμβρίου 2021
Τηλέφωνο: 210 4974600

Archive

  1. Home
  2. Ευρωπαϊκά προγράμματα
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  STEMACHINES.

Υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή των μαθητών, του τμήματος Α4 σχολ.έτους 2019-2021, στα πειράματα φυσικής που θα γίνουν στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ...

περισσότερα
HOLOMAKERS

Όνομα προγράμματος: «Motivating secondary school students towards STEM careers through hologram making and innovative virtual image processing practices with direct links to current research and laboratory practices» 2017-1-PL01-KA201-038420. «Ενθάρρυνση των μαθητών τ...

περισσότερα
eCraft2Learn

Το eCraft2Learn είναι ένα διετές πρόγραμμα Horizon2020 (Ιανουάριος 2017-Δεκέμβριος 2018) που επιδιώκει να διερευνήσει, σχεδιάσει, δοκιμάσει ένα λειτουργικό μαθησιακό περιβάλλον που βασίζ...

περισσότερα