20 Σεπτεμβρίου 2021
Τηλέφωνο: 210 4974600
Faculty Member

Ευρωπαϊκά προγράμματα

RoboEsl

Όνομα προγράμματος:

«Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving» 2015-1-IT02-KA201-015141

«Ρομποτική με βάση τις παρεμβάσεις μάθησης για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου»

Διάρκεια του έργου 2 έτη (Οκτώβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017)

Ιστοσελίδα του προγράμματος http://roboesl.eu/

Οι προτεραιότητες του προγράμματος:

  • Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου μαθητών στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων μέσω πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας.
  • Στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) καθώς και για την αντιμετώπιση σε όλους τους μαθητές από το χαμηλότερο ως το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί :

Ιταλία

Liceo Scientifico E. Fermi
Scuola di Robotica
Universita Degli Studi Di Padova

Ελλάδα

Edumotiva – European Lab for Educational Technology
6ο EK A Peiraia
7th Committee Athens

Λετονία

Latvijas Universitate
Valmieras 5.vidusskola

Το έργο, από την άποψη των επιδιωκόμενων στόχων και αναγκών και των ομάδων-στόχων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, επικεντρώνεται στο να υποστηρίξει τα σχολεία να αναπτύξουν ευνοϊκό και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, στις ανάγκες των μεμονωμένων μαθητών και να προωθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι σχετικό και ενδιαφέρον. Το έργο στοχεύει να αξιοποιηθεί το δυναμικό της ρομποτικής για την ανάπτυξη εξωσχολικών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων μάθησης, στα σχολεία που θα συμμετάσχουν μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, για να προωθήσει τις παραπάνω δημιουργικές δεξιότητες, να παρακινήσει το ενδιαφέρον τους στην εκπαίδευση και να τους ενθαρρύνει να παραμείνουν στο σχολείο.

Η καινοτομία του έργου είναι ότι εισάγει την εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο μάθησης για τους μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προτείνει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και νέες τεχνολογίες (ρομποτική) ώστε να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό των μαθητών με τα ρομποτικά παιχνίδια. Επίσης η καινοτομία σε αυτό το έργο είναι ότι στοχεύει να διευρύνει τη σκέψη των μαθητών σχετικά με το τι είναι μάθηση και εκπαίδευση και να τους παρακινήσει σε ένα άλλο είδος της διερευνητικής μάθησης, ως έναν τρόπο ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων και τελικά να τους παρέχει μία «ειδική διαδρομή» σε περαιτέρω εκπαίδευση.

΄΄To Water or Not to Water ΄΄ Η προσέγγιση Arduino για την άρδευση ενός πεδίου.

Η προτεινόμενη δραστηριότητα, με τίτλο «Το νερό ή το νερό», προτάθηκε από τους μαθητές μετά το τέλος του προγράμματος RoboESL και εξετάζει τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας άρδευσης. Οι μαθητές οργανώθηκαν σε ομάδες και σχεδίασαν ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα βασισμένο στην πλατφόρμα Arduino Uno, το οποίο έλαβε υπόψη όλους τους απαραίτητους παράγοντες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η προτεινόμενη προσέγγιση παρακινεί τους μαθητές να πειραματιστούν μέσα σε ένα περιβάλλον που προωθεί την έρευνα, προκειμένου να βρεθούν λύσεις σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίστηκε στην εκμάθηση «hands on» μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών καθώς και μέσω της άμεσης ανατροφοδότησης από το αυτοματοποιημένο σύστημα.