5 Δεκεμβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600
Faculty Member

Ευρωπαϊκά προγράμματα

eCraft2Learn

Το eCraft2Learn είναι ένα διετές πρόγραμμα Horizon2020 (Ιανουάριος 2017-Δεκέμβριος 2018) που επιδιώκει να διερευνήσει, σχεδιάσει, δοκιμάσει ένα λειτουργικό μαθησιακό περιβάλλον που βασίζεται στην ψηφιακή κατασκευή και να καταστήσει τεχνολογίες για τη δημιουργία αντικειμένων που υποστηρίζονται από υπολογιστή. Το περιβάλλον αυτό απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς τους και στοχεύει στην ενίσχυση της εξατομικευμένης μάθησης και διδασκαλίας στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM) και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που προωθούν την ένταξη και την απασχολησιμότητα της νεολαίας στην ΕΕ. Το περιβάλλον του eCraft2Learn υποστηρίζει τόσο την επίσημη όσο και την άτυπη μάθηση παρέχοντας την κατάλληλη ψηφιακή κατασκευή.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα του edTech της Σχολής Υπολογιστών του UEF (University of East Finland). Είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (RIA) που περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 12 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και εταιρειών από την Φινλανδία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Το περιβάλλον τεχνολογικής μάθησης που θα δημιουργηθεί στο πρόγραμμα eCraft2Learn συγκεντρώνει εργαλεία ψηφιακού σχεδιασμού, εκτύπωσης 3D, ηλεκτρονικής και προγραμματισμού και τα καθιστά διαθέσιμα μέσω ενός ενιαίου, παιδαγωγικά εύρωστου συστήματος.

Το σχέδιο eCraft2Learn χρηματοδοτείτε με σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Horizon2020 της ΕΕ.

Ιστοσελίδα του προγράμματος https://project.ecraft2learn.eu/