20 Σεπτεμβρίου 2021
Τηλέφωνο: 210 4974600

Artificial Intelligence and Machine Learning to foster 21st century skills in secondary education

  1. Home
  2. Ευρωπαϊκά προγράμματα
  3. Artificial Intelligence and Machine Learning to foster 21st century skills in secondary education
Faculty Member

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Artificial Intelligence and Machine Learning to foster 21st century skills in secondary education

2020-1-DE03-KA2Θ1-077366

Το έργο Edu4AI στοχεύει στο να συνδυάσει με σύνεση εφαρμογές τεχνητής
νοημοσύνης (Artificial intelligence – AI) και κατασκευή αντικειμένων μέσω μιας
μεθοδολογίας που βασίζεται στην τάση του Maker Movement στην εκπαίδευση, με
πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη.
Οι πιλοτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν με περίπου 25 εκπαιδευτικούς και
160 μαθητές (ηλικίας 13+) από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.
Από το έργο επίσης θα επωφεληθούν ένας επιπλέον αριθμός εκπαιδευτικών και
μαθητών από ένα δίκτυο συνεργατών μέσω προγραμματισμένων δραστηριοτήτων
διάχυσης.
Η μεθοδολογία του προγράμματος βασίζεται στην αρχή του επαναληπτικού
σχεδιασμού. Έτσι τα αποτελέσματα από τα συμμετέχοντα σχολεία θα
χρησιμοποιηθούν για τον επαναπροσδιορισμό και την βελτίωση των ελεύθερων
εκπαιδευτικών πόρων (Οpen Educational Resources – OER). Oι εκπαιδευτικοί πόροι
που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα είναι διαθέσιμοι μέσω μιας
διαδικτυακής πλατφόρμας.
Στους στόχους του Edu4AI στο σύνολο του συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία
διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευτικών και μαθητών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, η υποστήριξη των μαθητών στην καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων και
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και η δημιουργία συνεργιών μεταξύ σχολείων,
επιστημών και βιομηχανίας για δημιουργική και ουσιαστική συμμετοχή στην
εκπαίδευση STEAM.
Μακροπρόθεσμος στόχος του έργου Edu4AI είναι η εισαγωγή της τεχνητής
νοημοσύνης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο εκδημοκρατισμός και η ίση
πρόσβαση των μαθητών στην καινοτομία μέσα από κατασκευές νέων προϊόντων με
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων (ΑΙ) που θα μπορούσαν να αλλάξουν
ζωές σε όλο τον κόσμο.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 IN2 DIGITAL INNOVATIONS GMBH (Germany)
 EUROPAIKO ERGASTIRIO EKPAIDEFTIKIS TECHNOLOGIAS (Greece)
 FONDAZIONE MONDO DIGITALE (Italy)
 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE
CONEXAS Y AFINES (Spain)
 Johannes-Kepler-Gymnasium (Germany)
 Col-legi Sant Roc (Spain)
 1 EPAL KORYDALLOY (Greece)

http://edu4ai.eu/
https://edu4ai.in-two.com/

List of resourcres useful for O3