2 Οκτωβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  1. Home
  2. Επίκαιρα-Επείγοντα
  3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή πρέπει ο κηδεμόνας να προσκομίσει στο σχολείο τα δικαιολογητικά εγγραφής

από Παρασκευή 2 Σεπ μέχρι και Παρασκευή 9 Σεπ (09:00-13:00) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ που πραγματοποιεί την εγγραφή

2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ή πιστοποιητικό γέννησης ή επίσημη μετάφραση διαβατηρίου)

3) 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του μαθητή

4) ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ (δεν θα χρειαστεί να την προσκομίσετε αν προσέλθουν και οι δύο κηδεμόνες)

5) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

* Το ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα πρέπει να διαβιβαστεί υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο αποφοίτησης. Δεν γίνεται δεκτή παράδοση Απολυτηρίου Γυμνασίου από κηδεμόνα.

Β) ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΠΑΛ ή ΑΠΟ ΓΕΛ

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ που πραγματοποιεί την εγγραφή

2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ή πιστοποιητικό γέννησης ή επίσημη μετάφραση διαβατηρίου)

3) 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του μαθητή

4) ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ (δεν θα χρειαστεί να την προσκομίσετε αν προσέλθουν και οι δύο κηδεμόνες)

5) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (έχει 3ετή διάρκεια επομένως μπορείτε να το παραλάβετε από το προηγούμενο σχολείο ή να ζητήσετε να μας το διαβιβάσουν)

6) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ από το προηγούμενο σχολείο  (μπορείτε να το παραλάβετε από το προηγούμενο σχολείο ή να ζητήσετε να μας το διαβιβάσουν)

Γ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ που πραγματοποιεί την εγγραφή

2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (αν έχει εκδοθεί νέα το τελευταίο έτος και δεν υπάρχει ήδη στο σχολείο)

3) ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ (δεν θα χρειαστεί να την προσκομίσετε αν προσέλθουν και οι δύο κηδεμόνες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν ο κηδεμόνας αδυνατεί να προσέλθει τις παραπάνω ημέρες, μπορεί να δώσει έγγραφη εξουσιοδότηση σε κάποιον άλλο ενήλικο ώστε να πραγματοποιήσει την εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, ο εξουσιοδοτημένος προσέρχεται με

1) τη δική του ταυτότητα

2) την εξουσιοδότηση και

3) φωτοτυπία ταυτότητας του κηδεμόνα.

Διευκρινίζουμε ότι η εξουσιοδότηση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής του κηδεμόνα (μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ).

Για ερωτήματα σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε με το 1epalkorydallou@gmail.com