19 Ιανουαρίου 2022
Τηλέφωνο: 210 4974600

Ανακοίνωση για εγγραφές

  1. Home
  2. Ανακοινώσεις
  3. Ανακοίνωση για εγγραφές
%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

1 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο κηδεμόνας με κωδικούς Taxis κάνει ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου μέσω του eeggrafes.minedu.gov.gr

Σημείωση:    Επειδή έχουμε κάθε χρόνο αυξημένη ζήτηση για εγγραφές, σας ενημερώνουμε ότι είναι πολύ πιθανόν η Α΄ τάξη, τομείς της Β τάξης και ειδικότητες της Γ΄ να συμπληρωθούν πλήρως από την πρώτη περίοδο των ηλεκτρονικών αιτήσεων και να μην υπάρχουν θέσεις σε επόμενη φάση.

2 –  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ

Στο διάστημα από 3 μέχρι 5 Ιουλίου οι μαθητές θα κατανεμηθούν στα σχολεία. Οι κηδεμόνες θα μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή των μαθητών από το eeggrafes.minedu.gov.gr.

Σημείωση:    Εφόσον η κατανομή των μαθητών στο σχολείο μας υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις σε κάποιες τάξεις ή τομείς ή ειδικότητες, θα ανακοινωθεί ημερομηνία και ώρα δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να επιλεγούν οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Οι μαθητές που δεν θα κληρωθούν θα πρέπει να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

3 –  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)

Εφόσον οι μαθητές έχουν κατανεμηθεί στο σχολείο από την πλατφόρμα e-eggrafes.minedu.gov.gr και έχουν κληρωθεί (σε περίπτωση τμημάτων που η κατανομή υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις), τότε η εγγραφή ολοκληρώνεται με την προσκόμιση στο σχολείο από τον κηδεμόνα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγραφής.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: Οι κηδεμόνες μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο αποκλειστικά τις ημέρες Πέμπτη 8/7 ή Πέμπτη 15/7 (09:00-13:00)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: Οι κηδεμόνες στέλνουν με mail όλα τα δικαιολογητικά από 6/7 μέχρι και 16/7στο 1epalkorydallou@gmail.com

[Προσοχή: Είναι απαραίτητο η Υπ. Δήλωση για την εγγραφή να έχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του κηδεμόνα μέσω gov.gr. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ληφθεί υπόψη].

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατά την εγγραφή ο κηδεμόνας προσκομίζει τα εξής:

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ (την ελέγχει ο εκπαιδευτικός που κάνει την εγγραφή, δεν χρειάζεται φωτοτυπία)

2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ή Πιστοποιητικό γέννησης ή επίσημη μετάφραση διαβατηρίου)

3) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα στο χώρο του σχολείου)

4) ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ (Συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα στο χώρο του σχολείου)

 

+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ   

1) 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

2) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

3) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Διαβιβάζεται ΜΟΝΟ υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο αποφοίτησης – Δεν γίνεται δεκτή παράδοση απολυτηρίου Γυμνασίου από κηδεμόνα)

1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

1 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο κηδεμόνας με κωδικούς Taxis κάνει ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου μέσω του eeggrafes.minedu.gov.gr

Σημείωση:    Επειδή έχουμε κάθε χρόνο αυξημένη ζήτηση για εγγραφές, σας ενημερώνουμε ότι είναι πολύ πιθανόν η Α΄ τάξη, τομείς της Β τάξης και ειδικότητες της Γ΄ να συμπληρωθούν πλήρως από την πρώτη περίοδο των ηλεκτρονικών αιτήσεων και να μην υπάρχουν θέσεις σε επόμενη φάση.

2 –  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ

Στο διάστημα από 3 μέχρι 5 Ιουλίου οι μαθητές θα κατανεμηθούν στα σχολεία. Οι κηδεμόνες θα μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή των μαθητών από το eeggrafes.minedu.gov.gr.

Σημείωση:    Εφόσον η κατανομή των μαθητών στο σχολείο μας υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις σε κάποιες τάξεις ή τομείς ή ειδικότητες, θα ανακοινωθεί ημερομηνία και ώρα δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να επιλεγούν οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Οι μαθητές που δεν θα κληρωθούν θα πρέπει να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

3 –  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)

Εφόσον οι μαθητές έχουν κατανεμηθεί στο σχολείο από την πλατφόρμα e-eggrafes.minedu.gov.gr και έχουν κληρωθεί (σε περίπτωση τμημάτων που η κατανομή υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις), τότε η εγγραφή ολοκληρώνεται με την προσκόμιση στο σχολείο από τον κηδεμόνα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγραφής.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: Οι κηδεμόνες μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο αποκλειστικά τις ημέρες Πέμπτη 8/7 ή Πέμπτη 15/7 (09:00-13:00)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: Οι κηδεμόνες στέλνουν με mail όλα τα δικαιολογητικά από 6/7 μέχρι και 16/7στο 1epalkorydallou@gmail.com

[Προσοχή: Είναι απαραίτητο η Υπ. Δήλωση για την εγγραφή να έχει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του κηδεμόνα μέσω gov.gr. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ληφθεί υπόψη].

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατά την εγγραφή ο κηδεμόνας προσκομίζει τα εξής:

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ (την ελέγχει ο εκπαιδευτικός που κάνει την εγγραφή, δεν χρειάζεται φωτοτυπία)

2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ή Πιστοποιητικό γέννησης ή επίσημη μετάφραση διαβατηρίου)

3) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα στο χώρο του σχολείου)

4) ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ (Συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα στο χώρο του σχολείου)

 

+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ   

1) 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

2) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

3) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Διαβιβάζεται ΜΟΝΟ υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο αποφοίτησης – Δεν γίνεται δεκτή παράδοση απολυτηρίου Γυμνασίου από κηδεμόνα)

 

+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1) 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

2) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το σχολείο προέλευσης)

 

+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1) 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

2) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το σχολείο προέλευσης)