5 Δεκεμβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

Μαθητεία

  1. Home
  2. Πληροφορίες
  3. Μαθητεία
Πληροφορίες

Μαθητεία

Επιλέγετε ένα από τα σχολεία στα οποία θα λειτουργήσει η ειδικότητα σας (περιλαμβάνεται μέσα στην εγκύκλιο)
Επικοινωνείτε με το σχολείο και υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
A) Φωτοαντίγραφα των:
1. Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ή παλαιότερων ισότιμων τίτλων)
2. Πτυχίου ΕΠΑΛ
3. Ταυτότητας
4. Αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. Αποδεικτικού ΑΦΜ

B) Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2 μέσα στην εγκύκλιο)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΔΩ