19 Ιανουαρίου 2022
Τηλέφωνο: 210 4974600

Ψυχικής Υγείας

 1. Home
 2. Αγωγής Υγείας
 3. Ψυχικής Υγείας
Faculty Member

Αγωγής Υγείας

Ψυχικής Υγείας

Στην αρχή του σχολικού έτους 2018-19 το ΕΠΑΛ Κορυδαλλού εντάχθηκε στο :
«ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ».
Το σχολείο μας έχοντας ήδη εγκαταστήσει σχέση συνεργασίας με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ & ΨΥ) από την προηγούμενη σχολική χρονιά, επιλέχθηκε μέσα από εκατοντάδες σχολικές μονάδες στην Ελλάδα, που είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα σε αυτή. Η ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα κρίθηκε αναγκαία λόγω :
Α. του μεγάλου αριθμού μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και προέρχονται από διαφορετικά μορφωτικά και κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα,
Β. των δύσκολων οικογενειακών πλαισίων (φτώχεια, μονογονεϊκότητα, ανεργία, κ.α),
Γ. της τάσης μεμονωμένων μαθητών για παραβατικότητα και
Δ. της εμφάνισης σημαντικού ποσοστού μαθητών με χαμηλή αυτοεικόνα, γεγονός που τους οδηγεί συχνά στην εγκατάλειψη του σχολείου, είτε γιατί πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν να αποφοιτήσουν, είτε γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται.
Η ΕΚΨ & ΨΥ είχε την ευθύνη για την επιλογή, το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος στο μαθητικό πληθυσμό του ΕΠΑΛ Κορυδαλλού. Το σχέδιο αυτό, που αποτέλεσε και προσωπικό στόχο του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, Κου Ασημακόπουλου Κωνσταντίνου, υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψή του, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς, Κες Χαρώνη Αλεξάνδρα και Σαμόλαδου Βασιλική, καθώς και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.
Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος περιλάμβαναν βιωματικές δράσεις μέσα στις σχολικές τάξεις και οι θεματικές που επεξεργάστηκαν οι ομάδες των επαγγελματιών υγείας αφορούσαν σε: ●→ Καλλιέργεια και διατήρηση υγιών σχέσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

 • Ανάπτυξη θετικής αντίληψης & αυτοεικόνας .
 • Αναγνώριση και τρόποι έκφρασης των συναισθημάτων.
 • Διαχείριση άγχους σχολικής επίδοσης και εξετάσεων.
 • Διαφορετικότητα – ενσωμάτωση και αποδοχή (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ψυχικές διαταραχές κ.α)
 • Διαχείριση συγκρούσεων και επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις μεταξύ μαθητών και στις σχέσεις τους με τους ενήλικες.
 • Πένθος και τρόποι διαχείρισης απώλειας.
 • Άγχη, φόβοι, ανησυχίες και προσδοκίες για το μέλλον
 • Διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού(Bullying), παραβατικότητας και σχολικής διαρροής.

 

Το πρόγραμμα είχε σκοπό, μέσα από τις θεματικές του :

 1. Να βελτιώσει τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους αλλά και τις σχέσεις μεταξύ μαθητών εκπαιδευτικών.
 2. Να βοηθήσει τους μαθητές να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να διαχειρίζονται τον θυμό, το άγχος, τους φόβους και τις ανησυχίες τους.
 3. Να περιορίσει την παραβατικότητα και τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας παρουσιάστηκε την Τετάρτη 9/10/2019 η συνολική έκθεση (αξιολόγηση –συμπεράσματα) από την εφαρμογή του «ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ» για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από την εκπρόσωπο της Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ & ΨΥ), Κα Κατσούδα Δέσποινα.
Μεταξύ άλλων η Κα Κατσούδα αναφέρθηκε στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος, κυρίως όμως εστίασε στα αποτελέσματά του, όπως αυτά ελήφθησαν μετά την επεξεργασία των ανώνυμων ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους μαθητές του σχολείου αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.
Διαπιστώθηκε λοιπόν, πως

 1. Η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών βελτιώθηκε σημαντικά
 2. Ο προγραμματισμός των δράσεων ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του σχολείου
 3. Ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ του τρίπτυχου μαθητής-σχολείο-οικογένεια
 4. Το σχολείο συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών
 5. Έγινε ιδιαιτέρως κατανοητό από το πρόγραμμα ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι δυνατό να καλλιεργείται και να ενισχύεται διαρκώς

Λόγω της θετικής ανταπόκρισης απέναντι στο πρόγραμμα, καθώς και των εμφανών επιδράσεων του στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιμέρους υποσυστημάτων της σχολικής κοινότητας ( μαθητές – εκπαιδευτικοί – γονείς ), διατυπώθηκε η πρόταση της επέκτασης της εφαρμογής του προγράμματος και την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά και η αύξηση του αριθμού των παρεμβάσεων στους μαθητές, ενώ σημειώθηκε έντονα η οργάνωση επιπλέον ενημερωτικών συναντήσεων με εκπαιδευτικούς και γονείς.