20 Σεπτεμβρίου 2021
Τηλέφωνο: 210 4974600

Προσέγγιση της αφαιρετικής τέχνης

  1. Home
  2. Αρχές Σύνθεσης
  3. Προσέγγιση της αφαιρετικής τέχνης
Faculty Member

Αρχές Σύνθεσης

Προσέγγιση της αφαιρετικής τέχνης

Προσέγγιση της αφαιρετικής τέχνης με τη χρήση της τεχνικής stop-motion animation, στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχές Σύνθεσης. Συμμετείχαν οι μαθητές:
Βουνάτσος Σαράντος Α2, Βράϊλα Ελένη Α2, Τσιτλακίδης Στέλιος Α9.