20 Σεπτεμβρίου 2021
Τηλέφωνο: 210 4974600

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEMACHINES.

  1. Home
  2. Ευρωπαϊκά προγράμματα
  3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEMACHINES.
Faculty Member

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEMACHINES.

Υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή των μαθητών, του τμήματος Α4 σχολ.έτους 2019-2021, στα πειράματα φυσικής που θα γίνουν στο εργαστήριο φυσικών
επιστημών του σχολείου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος STEMACHINES.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ