2 Οκτωβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

Archive

  1. Home
  2. Επίκαιρα-Επείγοντα
Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, οι υποψήφιοι με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων μπορούν να πληροφορούνται την έγκριση ή απόρριψη του μηχανογρα...

περισσότερα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Μ.Δ.) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Π.Μ.Δ.) ΈΤΟΥΣ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγ...

περισσότερα