2 Οκτωβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

Archive

  1. Home
  2. 18 Μαΐου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημά...

περισσότερα