30 Μαΐου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

Archive

  1. Home
  2. 17 Μαΐου 2023
Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Πανελλαδικά και τα Ειδικά Μαθήματα 2023- Εξεταστικά κέντρα

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα εξεταστικά κέντρα των ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ εξεταζόμενων υποψηφίων στα Πανελλαδικά και Ειδικά Μαθήματα 2023....

περισσότερα