2 Δεκεμβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021 ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  1. Home
  2. Επίκαιρα-Επείγοντα
  3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021 ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-2021-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba
Καλούνται οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να υποβάλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές γνωματεύσεις στο ΕΠΑΛ ͟τ͟ο͟ ͟α͟ρ͟γ͟ό͟τ͟ε͟ρ͟ο͟ ͟μ͟έ͟χ͟ρ͟ι͟ ͟τ͟έ͟λ͟ο͟ς͟ ͟Μ͟α͟ρ͟τ͟ί͟ο͟υ͟ ͟2͟0͟2͟1͟ κ͟α͟τ͟ό͟π͟ι͟ν͟ ͟ε͟π͟ι͟β͟ε͟β͟α͟ι͟ω͟μ͟έ͟ν͟ο͟υ͟ ͟ρ͟α͟ν͟τ͟ε͟β͟ο͟ύ͟ με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα κλειστεί μέσω αποστολής από τον ενδιαφερόμενο mail στο σχολείο ( mail@1epal-koryd.att.sch.gr ).
Οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία…) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους:
α) την ταυτότητα/διαβατήριο τους
β) το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης)
γ) το απολυτήριο τους αν είναι απόφοιτοι (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
δ) τη σχετική ιατρική γνωμάτευση (εφόσον δεν την έχουν καταθέσει ήδη στο σχολείο)
ε) την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ (Υπουργική Απόφαση Α-Δ Αποφοίτων), σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους
Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω link