2 Δεκεμβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022

  1. Home
  2. Πανελλαδικές
  3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022