2 Οκτωβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

Ο͟Δ͟Η͟Γ͟Ι͟Ε͟Σ͟ ͟Ο͟Λ͟Ο͟Κ͟Λ͟Η͟Ρ͟Ω͟Σ͟Η͟Σ͟ ͟Ε͟Γ͟Γ͟Ρ͟Α͟Φ͟Ω͟Ν͟ ͟Σ͟Χ͟.͟ ͟Ε͟Τ͟Ο͟Υ͟Σ͟ ͟2͟0͟2͟3͟-͟2͟0͟2͟4͟

  1. Home
  2. Επίκαιρα-Επείγοντα
  3. Ο͟Δ͟Η͟Γ͟Ι͟Ε͟Σ͟ ͟Ο͟Λ͟Ο͟Κ͟Λ͟Η͟Ρ͟Ω͟Σ͟Η͟Σ͟ ͟Ε͟Γ͟Γ͟Ρ͟Α͟Φ͟Ω͟Ν͟ ͟Σ͟Χ͟.͟ ͟Ε͟Τ͟Ο͟Υ͟Σ͟ ͟2͟0͟2͟3͟-͟2͟0͟2͟4͟
%ce%bf%cd%9f%ce%b4%cd%9f%ce%b7%cd%9f%ce%b3%cd%9f%ce%b9%cd%9f%ce%b5%cd%9f%cf%83%cd%9f-%cd%9f%ce%bf%cd%9f%ce%bb%cd%9f%ce%bf%cd%9f%ce%ba%cd%9f%ce%bb%cd%9f%ce%b7%cd%9f%cf%81%cd%9f%cf%89%cd%9f%cf%83%cd%9f
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή πρέπει ο κηδεμόνας να προσκομίσει στο σχολείο τα δικαιολογητικά εγγραφής α͟π͟ό͟ ͟Δ͟ε͟υ͟τ͟έ͟ρ͟α͟ ͟4͟ ͟Σ͟ε͟π͟ ͟μ͟έ͟χ͟ρ͟ι͟ ͟κ͟α͟ι͟ ͟Π͟α͟ρ͟α͟σ͟κ͟ε͟υ͟ή͟ ͟8͟ ͟Σ͟ε͟π͟ ͟(͟0͟9͟:͟0͟0͟-͟1͟3͟:͟0͟0͟)͟
🔗ΧΡΗΣΙΜΑ LINK
🔸 ΟΔΗΓΙΕΣ (σε μορφή pdf)
🔸 ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
🔸 ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ