2 Οκτωβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – 21/7/2022

  1. Home
  2. Ανακοινώσεις
  3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - 21/7/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – 21/7/2022

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές που κατανεμήθηκαν από την πλατφόρμα e-eggrafes ήταν περισσότεροι από όσους μπορεί να εξυπηρετήσει η χωρητικότητα του σχολείου.  Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ανακοινώνονται με τον αριθμό αίτησης του κηδεμόνα στο e-eggrafes και όχι με ονοματεπώνυμα, λόγω προσωπικών δεδομένων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Όσοι δεν κληρώθηκαν θα πρέπει να διαγράψουν την αίτηση τους και να κάνουν νέα για άλλο σχολείο ή άλλο τομέα/ειδικότητα του σχολείου μας, όταν ξεκινήσει η Β΄ φάση των αιτήσεων μέσω του e-eggrafes (δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ημερομηνία από το Υπουργείο Παιδείας).

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις αδερφών δεν αναφέρονται παρακάτω καθώς δεν συμμετείχαν στη Δημόσια Κλήρωση λόγω της κείμενης νομοθεσίας που τους δίνει προτεραιότητα εγγραφής.