2 Οκτωβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

Ανακοίνωση για εγγραφές σχ. έτους 2022-2023 και δημόσια κλήρωση

  1. Home
  2. Επίκαιρα-Επείγοντα
  3. Ανακοίνωση για εγγραφές σχ. έτους 2022-2023 και δημόσια κλήρωση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7, 10:30 – Αμφιθέατρο 1 ου ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού

Κατόπιν της ανακοίνωσης της κατανομής, σας ενημερώνουμε ότι κατανεμήθηκαν περισσότεροι μαθητές από
όσους μπορεί να εξυπηρετήσει η χωρητικότητα του σχολείου και θα χρειαστεί να γίνει δημόσια κλήρωση στις
παρακάτω περιπτώσεις:
 Α΄ ΤΑΞΗ (Κλήρωση μεταξύ όλων των κατανεμημένων μαθητών)
 Β-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Κλήρωση μεταξύ μόνο των κατανεμημένων μαθητών που μετεγγράφονται από άλλα
σχολεία. Οι κατανεμημένοι μαθητές που προέρχονται από το 1 ο ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού δεν συμμετέχουν στην
κλήρωση και εγγράφονται κατά προτεραιότητα)
 Β-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κλήρωση μεταξύ των κατανεμημένων μαθητών που προέρχονται από το 1 ο ΕΠΑ.Λ.
Κορυδαλλού. Οι μαθητές που επιθυμούσαν μετεγγραφή από άλλα σχολεία δεν κατανεμήθηκαν, καθώς ο τομέας
υπερκαλύφθηκε μόνο από μαθητές του 1 ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού που εγγράφονται κατά προτεραιότητα)
 Γ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (Κλήρωση μεταξύ των 30 κατανεμημένων μαθητών που προέρχονται από το 1 ο ΕΠΑ.Λ.
Κορυδαλλού).
Στους υπόλοιπους τομείς/ειδικότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω, όλοι οι κατανεμημένοι μαθητές έχουν
εξασφαλίσει τη θέση στο σχολείο και το μόνο που θα χρειαστεί είναι οι κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο για
την παράδοση των δικαιολογητικών εγγραφής.

Σημειώσεις:
1) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη περίπτωση αδερφών, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα εγγραφής στη δημόσια κλήρωση, καλούνται οι κηδεμόνες τους να ενημερώσουν το σχολείο με mail στο 1epalkorydallou@gmail.com τo αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20/7. Όσοι το έχουν ήδη κάνει, δεν χρειάζεται να ενημερώσουν εκ νέου.
2) Η παρουσία των κηδεμόνων στη δημόσια κλήρωση δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του μαθητή στην κλήρωση. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν και δημόσια το απόγευμα της Πέμπτης 21/7.
3) Η παράδοση των δικαιολογητικών εγγραφής με φυσική παρουσία των κηδεμόνων στο σχολείο θα γίνει την περίοδο από Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου. Κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας του σχολείου (μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) δεν θα είναι δυνατή η παράδοση των δικαιολογητικών από τους κηδεμόνες,
καθώς το σχολείο λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους περίπου 700 κηδεμόνες που θα χρειαστεί να παραδώσουν δικαιολογητικά εγγραφής.
4) Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι κηδεμόνες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής καθώς και για τους δυνατούς τρόπους και χρόνους παράδοσης.