2 Δεκεμβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος που υπέβαλε το ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού

  1. Home
  2. Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
  3. Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος που υπέβαλε το ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού
%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9

 

Η πρόταση που υπέβαλε το σχολείο μας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Digital Resistance: Εργαστήριο Ταυτοποίησης Ψευδών Ειδήσεων» έλαβε την γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το έργο Digital Resistance υλοποιήθηκε σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο επίκεντρο του έργου Digital Resistance τέθηκε η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των μαθητών/τριών στην προστασία από τους ψηφιακούς κινδύνους και ιδιαίτερα τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδικτυακό χώρο καθώς και την υιοθέτηση μιας κριτικής και υπεύθυνης ψηφιακής ταυτότητας.  Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια του έργου, δημιουργήθηκε ένα Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς προκειμένου να εφαρμόσουν νέες διδακτικές στρατηγικές με βάση τη διερευνητική μάθηση για να υποστηρίξουν τους μαθητές/τριες τους στην αναγνώριση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο,  την προώθηση ενός ψηφιακού δημοκρατικού διαλόγου και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης καθιστώντας τους υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες.   Το Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς δημιουργήθηκε με βασικούς άξονες το πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον δημοκρατικό πολιτισμό και το πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του κοινού προγράμματος DISCO (Democratic and Inclusive Culture in Operation).

Tο θεωρητικό μεθοδολογικό υπόβαθρο που παρουσιάζεται στο Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς αξιοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Digital Resistance: Εργαστήριο Ταυτοποίησης Ψευδών Ειδήσεων».  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, των βημάτων και των απαιτούμενων εργαλείων για την εφαρμογής της και απευθύνεται σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων).